DZIŚ
Kliknij, aby przejść na stronę główną...
TA STRONKA BYŁA JUŻ OTWIERANA...       


Licznik gości

                            ...RAZY

KATEGORIE

DANE GOSPODARCZE    INFRASTRUKTURA    KULTURA    O WIOSCE    OŚWIATA    POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE    POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I KLIMAT    RELIGIA    SPORT   


O WIOSCE
Wieprzów to miejscowość, leżąca w południowo-wschodniej części Polski, w środku Roztocza, przy drodze krajowej (850) prowadzącej z Tomaszowa Lub. do Hrubieszowa. Nazwa pochodzi od jeziora znajdującego się w środku wsi, z którego bierze swój początek rzeka Wieprz - prawy dopływ Wisły. Droga łącząca Tarnawatkę-Tartak przez Wieprzów z drogą Tomaszów - Hrubieszów dzieli miejscowość na: Wieprzów Tarnawacki od strony wschodniej, będący królewszczyzną i Wieprzów Ordynacki, wchodzący w skład Ordynacji Zamojskiej, będącej w posiadaniu kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego. Dookoła Wieprzowa leżą takie miejscowości jak: kol. Wieprzowe Jezioro, Górno, Dąbrowa, Tartak-Tarnawatka, Huta Tarnawacka, Podhucie, Werechanie. Miejscowości te osiadły na terenie stanowiącym dział wód. W dawnych czasach to połać ziemi pokryta niemal całkowicie borami i mokradłami, przedstawiała się nie bardzo korzystnie dla kolonizacji. Wieprzowe Jezioro należało kiedyś do włości rogoźnieńskiej. Zostało założone w 1580 r. przez Jana Zamojskiego. Wieś rozciąga się po obu stronach drogi. Zabudowania stoją frontem do drogi, położone w różnej odległości jedno od drugiego. Budynki stare są drewniane lub budowane z czerwonej cegły a nowe murowane z pustaków i tynkowane tynkiem szlachetnym. Krajobraz na tym terenie jest wybitnie wyżynny. Największe wzniesienia sięgają do 381 m n. p. m. - jest to Wapielnia w pobliżu Ulowa - odległa 13 km od Wieprzowa. Po obydwu stronach doliny rzeki Wieprz rozciągają się wzniesienia, na których są pola uprawne. Miejscowość leży na skałach budowlanych, z których najwięcej jest piasku i gliny (z której wyrabia się cegłę budowlaną w okolicznej cegielni). W górnym biegu Wieprz to mała rzeczułka płynąca dolinami spokojnie, monotonnie, można po niej pochodzić swobodnie i pewnie. W okolicy Zwierzyńca rzeka Wieprz jest szeroka na 8-12 m i głęboka na 3-4 m. W jeziorze żyły takie gatunki ryb jak: szczupaki, karasie, płocie, piskorze. Brzegi jeziora pokryte są pałką wodną, sitowiem, trzciną i tatarakiem. Na jego powierzchni można spotkać dzikie kaczki i łabędzie. Niestety, obecnie jezioro prawie nie istnieje, na skutek suszy w ostatnich latach. Legendy o jego powstaniu przetrwałe w ustnych przekazach są różne. Na wzgórku ze strony wschodniej jeziora dawniej była cerkiew, która stała kilkadziesiąt lat - jako, że większość mieszkańców wyznawała prawosławie. Obecnie w tym miejscu stoi kapliczka rzymsko-katolicka, w której odprawiane są Msze św. Dookoła kapliczki rosną wysokie drzewa, przeważnie lipy i kasztany. Gleby w okolicy urodzajne, czarnoziemy i gliny. W kierunku północno-wschodnim rozciągają się lasy bukowo-świerkowe. Lasów w okolicy jest ok. 80 ha należących do Nadleśnictwa Tomaszów Lub. W lasach rosną rośliny chronione takie jak: widłaki, przylaszczki, sasanki, zawilce, mieszkają tam: dziki, sarny, jelenie, łosie, zające, cietrzewie, kuropatwy, lisy, kuny, borsuki, itp.

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE   Do góry

Sołectwo Wieprzów leży w południowo-wschodniej części Gminy Tarnawatka w Powiecie Tomaszowskim, woj. lubelskie. Od Warszawy oddalone jest o 300 km, od Lublina o 125 km, od Zamościa 35 km, od Tomaszowa Lubelskiego 5 km, od granicy państwa w Hrebennem 22 km i od Lwowa 135 km. W skład sołectwa wchodzą dwie miejscowości Wieprzów Tarnawacki i Wieprzów Ordynacki. Od południa i wschodu Wieprzów graniczy z Gminą Tomaszów Lubelski, od północy z miejscowością Podhucie i Huta Tarnawacka natomiast od zachodu z Tarnawatką i Tanawatka Tartakiem.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I KLIMAT   Do góry

Wieprzów leży w prowincji niżowo - wyżynnej Środkowoeuropejskiej w dziale bałtyckim. Pod względem geograficznym obejmuje częściowo obszar Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) i Grzędy Sokalskiej. W centralnej części miejscowości znajduje się zbiornik wodny zwany Wieprzowe Jezioro, skąd bierze swój początek jedna z większych rzek Polski Wieprz. Na obszarze miejscowości przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Tereny te charakteryzują się wysokimi temperaturami powietrza, długim okresem zimy i lata, krótkim przedzimiem i przedwiośniem. Istotnym elementem mającym ogromny wpływ na klimat tego obszaru jest położenie kontynentalne i warunki lokalne, z których najistotniejszy to rozległe powierzchnie lesiste występujące na tym obszarze. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,2 -7,6°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, a najchłodniejszym styczeń. Lato charakteryzuje się dużą liczbą dni słonecznych - około 38% w ciągu roku. Ilość dni mroźnych w roku dochodzi do 60, z przymrozkami do 130. Największe opady występują latem oraz zimą, co wskazuje na przewagę cech kontynentalnych klimatu. Klimat charakteryzuje się mroźnymi zimami i pogodnymi latami. Pokrywa śnieżna leży tu dłużej (od 60 do 80 dni) a przymrozki jesienne występują dość wcześnie, co ma ujemny wpływ na uprawy rolnicze. Okres wegetacyjny ze średnią temperaturą powyżej 5°C trwa przeciętnie 220 dni (od ok. 4 kwietnia do ok. 31 października). Zima trwa przeciętnie 96 dni (2 grudzień - 8 marzec), przedwiośnie - 37 dni (8 marzec - 14 kwiecień), wiosna - 59 dni (14 kwiecień - 2 czerwiec), lato - 92 dni (2 czerwiec - 2 wrzesień), jesień 57 dni (2 wrzesień - 29 październik), przedzimie - 34 dni (29 październik - 2 grudzień). Roczna suma opadów wynosi około 700 - 720 mm. Amplituda temperatur skrajnych przekracza 60°C.

INFRASTRUKTURA   Do góry

Wieprzów leży bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski – Hrubieszów oraz przy drodze powiatowej nr 596 Wieprzów – Tarnawatka Tartak łączącej się bezpośrednio z drogą krajową nr 17. Droga powiatowa, która biegnie wzdłuż miejscowości jednocześnie jest granica pomiędzy Wieprzowem Tarnawackim i Wieprzowem Ordynackim. Dzięki dobrze rozbudowanej sieci komunikacyjnej Wieprzów posiada dobre połączenie z Tarnawatka, Tomaszowem Lubelskim i Lublinem. Sołectwo jest w pełni zwodociągowane oraz ztelefonizowane.

DANE GOSPODARCZE   Do góry

W miejscowości znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy, zakład stolarski, stacja paliw, punkt skupu mleka oraz cztery zakłady kowalskie. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem. Część ludności pracuje w Tomaszowie Lubelskim.

OŚWIATA   Do góry

W Wieprzowie znajduje się sześcioklasowa szkoła podstawowa, która zabezpiecza lokalne potrzeby edukacyjne. Natomiast młodzież gimnazjalna kształci się w Tomaszowie Lubelskim.

KULTURA   Do góry

Ośrodkiem Kultury, gdzie odbywa się większość imprez kulturalnych w Wieprzowie jest „Dom Strażaka”, który posiada dużą salę taneczna, dwie mniejsze sale oraz kuchnię z możliwością przygotowywania posiłków. Dość często organizowane są tutaj zabawy taneczne, dyskoteki dla młodzieży oraz w okresie wakacyjnym dziecińce dla najmłodszych mieszkańców Wieprzowa. Obiekt ten jest wykorzystywany również do organizacji przyjęć weselnych. Sprzyja temu możliwość skorzystania z dostępnego na miejscu pełnego wyposażenia potrzebnego do organizacji tego typu imprez. W obiekcie znajduje się wyposażenie (krzesła, stoły, zastawa) umożliwiające zabezpieczenie przyjęcia na 150 osób. Dom Strażaka jest również miejscem spotkań lokalnej społeczności. Odbywają się tutaj zebrania sołeckie, spotkania poszczególnych organizacji oraz wszystkie ważniejsze imprezy. W Wieprzowie dzięki aktywności jego mieszkańców działa kilka organizacji.

RELIGIA   Do góry

Mieszkańcy Wieprzowa są głownie wyznania rzymsko-katolickiego. Wieprzów nie posiada własnej parafii lecz należy do Parafii NMP w Tomaszowie Lubelskim. Miejscem gromadzenia się wiernych jest znajdują się tu Kaplica p.w. św. Józefa, gdzie we wszystkie niedziele i święta kościelne odprawiane są Nabożeństwa. Kaplica została wybudowana w połowie lat 50-tych, a ciekawostka jest znajdujący się tu XVII-wieczny ołtarz pochodzący z Kościoła w Uhnowie, który po II Wojnie Światowej został ocalony przed zniszczeniem przez wiernych i wywieziony początkowo do Tomaszowa Lubelskiego, a później do Wieprzowa.

SPORT   Do góry

Na terenie Wieprzowa znajduje się jeden z lepszych obiektów sportowych w gminie Taranawatka. Jest to pełnowymiarowe boisko sportowe z małymi trybunami oraz zapleczem sportowym. Na tym obiekcie prowadzi rozgrywki drużyna piłkarska GKS Tarnawatka, w której skład wchodzą zawodnicy z terenu całej gminy. W ramach działalności GKS - u odbywają się zajęcia w dwóch grupach: starszej i juniorów. Aktualnie drużyna prowadzi rozgrywki w klasie A.

Tekst został w części przygotowany przez P. Roberta Kuźniarza
...Do początku strony...

INFORMATOR

---------------------------------
W tej chwili odpoczywamy po ostatniej odjazdowej dyskotece i na razie nie zapowiada się na kolejną imprezkę ;). Wkrótce jednak coś będzie. Bez obaw! Damy Wam znać!
---------------------------------

POGODA

Pogoda na dziś
KONTAKT

Kliknij, aby wysłać e-mail...